Ciele projektu

Ciele projektu


Cieľom projektu FutureMath je reagovať na potreby modernej spoločnosti zmenou vyučovania matematiky jeho digitalizáciou, zefektívnením a zabezpečením jeho všeobecnej dostupnosti. Ďalším cieľom je preskúmať a vyvinúť vysoko motivačné metódy, techniky a zdroje, orientované na študenta, pre výučbu matematiky na inžinierskych študijných smeroch s podporou technológií. Všetky vytvorené učebné materiály budú bezplatne zverejnené na používanie podľa pravidiel spoločnosti Open Source alebo Open Educational Source (OER).

Projekt je financovaný Európskou Úniou v programe ERAZMUS+ Program, pod referenčným číslom 2015-1-FI01- KA203-009044.


 

 

Date

05 July 2016

Categories

FutureMath

About FutureMath

The FutureMath project aims to respond to the requirements of modern society and to make mathematics' learning and teaching more digitalized, effective and accessible.
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search