Pagina de inovare

Pagina de inovare


 
Proiectul FutureMath dezvoltă metode și resurse pedagogice utile în predarea și învățarea mai eficientă a matematicii, oferind totodată posibilități de învățare personalizată cu ajutorul tehnologiei. Ideea fundamentală a proiectului este de accea de a sprijini, pe scară largă, digitalizarea educației europene în domeniul ingineriei matematice. Prin mijloacele amintite anterior, se urmăre să îmbunătățească eficienței, accesibilității și calității proceselor de predare și de învățare a matematicii la nivel european, acesta fiind, de fapt, unul dintre cele patru obiective comune ale cadrului strategic al UE de educație și formare în 2020. În plus, un obiectiv important al proiectului urmărește îmbunătățirea competențelor transversale și de bază (ET 2020), cum ar fi abilitățile digitale și cele matematice. Cu aceste acțiuni, este de așteptat nu numai să se dezvolte metode de învățare inovatoare și pesonalizată, dar și să se îmbogățeasca să crească flexibilitatea și atractivitatea metodelor predare.

În plus față de platforma de învățare matematică (MLP), proiectul propus are ca scop să dezvolte metode pedagogice inovatoare, tehnici, materiale și resurse nu numai pentru a preda și a învăța matematica, dar și pentru a evalua procesul de învățare a matematicii. În planificarea elaborării resurselor de învățare sunt  luate în considerare și competențele care sunt necesare pentru succesul în viața profesională, cum ar fi: gândirea colectivă, colaborarea și abilitățile de a rezolva probleme prin împărțirea lor în subprobleme. Mai mult decât atât, resursele proiectului vor respecta soluțiile individuale de învățare. Prin urmare, diferite tipuri de învățare vor fi luate în considerare în producția de materiale a proiectului. În acest fel, este posibilă reducerea inegalității dintre diferitele tipuri de elevi.
 
Per total, obiectivul principal al acestui proiect este acela de a crește gradul de conștientizare la scară largă și la nivel mondial cu privire la posibilitățile pe care tehnologia omniprezentă le poate oferi în procesul de învățare a matematicii, prin intermediul MLP. Scopul nostru este acela de a face mai motivată și interesantă învățarea matematicii de a crește accesibilitatea și numărul metodelor alternative moderne în acest process de învățare.
 

 

 

Date

09 September 2016

Categories

FutureMath

About FutureMath

The FutureMath project aims to respond to the requirements of modern society and to make mathematics' learning and teaching more digitalized, effective and accessible.
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search