Pagina de descriere a proiectului

Pagina de descriere a proiectului


Matematica joacă unul dintre cele mai importante roluri în evoluția societății noastre modern, care a devenit și centrată pe tehnologie. În plus, aceasta stă la bazele tuturor studiilor tehnice, dar, de asemenea, este necesară și în studiul economiei și al științelor vieții. De fapt, abilitățile matematice bune sunt cruciale în știință și economie. Proiectul FutureMath are ca scop nu numai să dezvolte competențele matematice în Europa, dar, de asemenea, să acorde atenție calității educației matematice. Pe baza studiilor (Hanushek și Wossman, 2007) se poate afirma faptul că o educație de calitate are un puternic efect pozitiv asupra creșterii economice.

Din păcate, diferite studii au arătat că, în ultimele decenii, în Europa, competențele matematică au scăzut din ce în ce mai mult. Lipsa acestor competențe matematice provoacă deja probleme în domeniul ingineriei matematică și al altor cursuri susținute în instituțiile de învățământ superior europene. De fapt, acest lucru pare a fi o problemă la nivel mondial, și, de exemplu, rezultatele procesului de învățare în  țările din Europa de Est au fost mai slabe decât se aștepta, mai ales în matematică, după ce s-a adoptat modelul occidental european de educației (SEFI 2002). În plus, resursele alocate predării au fost reduse, astfel încât există mult mai puține resurse dedicate predării și dezvoltării metodelor de predare.

O altă tendintă observată în ultimii ani a fost aceea a măririi grupurilor de studiu, care au devenit din ce în ce mai eterogene. Acest lucru provoacă în mod natural probleme de organizare a predării matematicii, pentru că, nivelul de competențe în matematică la admiterea în universități variază foarte mult, în funcție de studiile preuniversitare absolvite. În aceste condiții, ținând cont de nevoile individuale, organizarea dinamică și creativă a activității în timpul orelor de curs sau seminar, devine aproape imposibilă. Ca o sumă a mai multor factori, s-a raportat că ratele de abandon la universitățile din domeniul tehnologiei  sunt ridicate.

Cu toate acestea, abilitățile matematice sunt o condiție esențială în studiile tehnice iar matematica pune bazele pentru înțelegerea diferitelor discipline inginerești. Astfel, aptitudinile slabe ale elevilor la matematică pot încetini sau chiar împiedica studiile lor. În principiu, un inginer trebuie să fie capabil să gândească analitic și să fie capabil de raționamente logice. În plus, un inginer trebuie să stăpânească matematica, pentru că aceasta îi permite să înțeleagă problemele tehnice și să se ocupe de soluționarea lor. În general, matematica are rădăcini adânci în domeniul ingineriei, și afectează oportunitățile de a absorbi și de a învăța subiectele din acest domeniu. Astfel, pentru a fi capabil de a face noi inovații tehnologice, înțelegerea și abilitățile de matematică sunt cruciale.

Din păcate, în Europa, lipsa competențelor de bază și a cunoștințelor de matematică în rândul studenților din domeniul ingineriei complică și în cel mai rău caz, chiar împiedică dezvoltarea tehnologică viitoare. În scopul de a menține competitivitatea Europei, nivelul de bază al competențelor matematice are nevoie urgentă de a fi crescut, pe o scară largă. Pornind de la  situația descrisă mai sus, proiectul propus are ca scop îmbunătățirea competențelor matematice ale studenților din domeniul inginerie, în universitățile europene, prin dezvoltarea unor metode și a unor bune practici de învățare, de predare și de evaluare în mod eficient a matematicii. Deoarece obiectivele proiectului sunt internaționale, cele mai bune rezultate pot fi realizate prin cooperare transnațională. Pe baza rezultatelor unui sondaj, colectat la TAMK în 2014, studenții se așteaptă ca în studiile de matematică să aibă acces la mai multe posibilități de învățare digitale și la utilizarea tehnologiei omniprezente și în acest proces. Acest lucru este unul natural, deoarece întreaga societate se schimbă. Colecțiile mari de date, datele deschise (accesibile gratuit), serviciile de cloud, digitalizarea, IoT etc. afectează societatea și activitățile sociale pe o scară largă. Pe măsură ce viața modernă de lucru este în continuă schimbare, așteptările și cerințele acesteia au devenit mai diverse. Abilitățile de secolul 21, cum ar fi gândirea colectivă, colaborarea, creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor comune sunt componente cheie în viața modernă de lucru și, prin urmare, predarea universitară și învățarea ar trebui să antreneze, de asemenea, aceste abilități.

Proiectul FutureMath își propune să răspundă cerințelor societății moderne de a face învățarea și predarea matematicii mai digitalizată, eficientă și accesibilă. În plus, obiectivul este de a explora și dezvolta metodele și tehnicile cele mai motivaționale și centrate pe elev, și de a gandi și elabora resurse de învățare și predare a ingineriei matematice cu ajutorul tehnologiei. Toate resursele de învățare dezvoltate în cadrul proiectului vor fi puse la dispoziție gratuit sub ideea de Open Source sau Resurse Educaționale Deschise (Accesibile Gratuit) (OER).

Per total, proiectul respectă și permite gândirea colectivă, colaborarea și abilitățile de rezolvare a problemelor în grupuri. Proiectul își propune să dezvolte și să îmbunătățească metodele și resursele de predare, învățare și studiu bazate pe tehnologie, în domeniul ingineriei matematice, luând  în calcul colaborarea, instruirea și evaluarea la egal la egal, mai ales pe baza unor abordări ale competențelor secolului 21 de e-learning 2.0.

De asemenea, unul dintre obiective este să acorde atenție diferitelor tipuri de cursanți, soluțiilor individuale de învățare, flexibilității, feedback-ului  și evaluării eficiente.


 

 

Date

09 September 2016

Categories

FutureMath

About FutureMath

The FutureMath project aims to respond to the requirements of modern society and to make mathematics' learning and teaching more digitalized, effective and accessible.
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search