Projektin innovaatio

Projektin innovaatio


 
FutureMath –projektissa kehitetään pedagogisia menetelmiä ja materiaaleja opettaa ja oppia matematiikkaa tehokkaammin nykypäivän teknologioita hyödyntämällä. Tarkoituksena on digitalisoida Euroopan insinöörimatematiikan koulutusta ja parantaa matematiikan koulutuksen tehokkuutta, saatavuutta ja laatua Euroopan tasolla. Projektin tavoitteet täyttävät EU:n koulutussektorille linjaamia Koulutus2020 –viitekehyksen (Education and Training 2020, ET 2020) strategioita. Lisäksi projektissa kehitetään innovatiivisia lähetystapoja oppimiseen ja pyritään tehostamaan opetusta ja oppimista tarjoamalla yksilöllisiä oppimismahdollisuuksia.

Projektissa kehitetään matematiikan oppimisalusta (Mathematics Learning Platform, MLP), johon kerätään projektissa tuotettavat materiaalit ja hyvät käytänteen kaikkien saataville ja helposti käytettäviksi. Oppimisalustan lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia pedagogisia menetelmiä, tekniikoita ja materiaaleja matematiikan opetukseen ja oppimiseen, ja myös kehittää matematiikan oppimisen arviointia. Oppimateriaalien suunnittelussa päätekijöinä ovat kollektiivinen ajattelu, yhteistoiminnallisuus ja ongelmanratkaisukyky - taitoja, joita vaaditaan työelämässä. Lisäksi materiaalien tuottamisessa otetaan huomioon yksilöllinen oppiminen ja eri oppimistyylit. 

Projektin yksi päätavoitteista on oppimisalustan kautta lisätä tietoisuutta teknologioiden tarjoamista hyödyistä matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Tavoitteenamme on tehdä matematiikan oppimisesta motivoivaa, mielenkiintoista ja lisätä saatavuutta ja vaihtoehtoja nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen.
 

 

Date

05 September 2016

Categories

FutureMath

About FutureMath

The FutureMath project aims to respond to the requirements of modern society and to make mathematics' learning and teaching more digitalized, effective and accessible.
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search