FUTURE MATHEMATICS

Spolupráca pre podporu inovácií a výmenu skúseností

PARTNERI

Polytechnika Madrid (UPM) je najstaršou a najväčšou univerzitou v Španielsku. Má 20 ústavov a 2 fakulty, koré pokrývajú takmer všetky inžinierske disciplíny, a tiež architektúru a vedu o športe.

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 tu úspešne ukončilo štúdium viac ako 110 000 študentov. Každoročne na univerzite študuje v priemere 16 000 študentov.

Univerzita aplikovaných vied v Tapere (TAMK) ponúka bakalárske a magisterské študijné programy pre 10 000 študentov v šiestich oblastiach.  TAMK je medzinárodne orientovaná multidisciplinárna vyššia vzdelávacia inštitúcia.

Technická stavebná univerzita v Bukurešti (TUCEB) je hrdým nástupcom dvojstoročnej tradície špecializovaného vysokoškolského vzdelávania. Jej prvoradým cieľom je výchova vysoko kompetentných špecialistov.

Cieľom programu Erazmus je podporovať zručnosti a zamestnateľnosť, spolu s modernizáciou vzdelávania, odborného výcviku a pracovných zručností mládeže. Program plánovaný na sedem rokov bude mať rozpočet 14,7 bilióna Euro, čo predstavuje 40-násobný nárast zdrojov oproti súčasným nákladom, v súlade s deklarovaným zámerom EÚ investovať v týchto oblastiach.

O FutureMath

Projekt FutureMath má za cieľ reagovať na potreby modernej spoločnosti zmenou vyučovania matematiky jeho digitalizáciou, zefektívnením a zabezpečením jeho všeobecnej dostupnosti..
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search