O FutureMath

Projekt FutureMath má za cieľ reagovať na potreby modernej spoločnosti zmenou vyučovania matematiky jeho digitalizáciou, zefektívnením a zabezpečením jeho všeobecnej dostupnosti..
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search